Sự kiện Thời gian Địa điểm
Chiếu phim “Tôi không ở nơi đó

18:00 15/09/2015

Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
NGƯỜI XEM/NGƯỜI CHIẾU BÓNG-FSG

18:00 08/09/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
CÂU CHUYỆN HÌNH ẢNH/LÀN SÓNG MÙA XUÂN- CHIẾU “LAST YEAR AT MARIENBAD”- ALAIN RESNAIS

18:00 04/09/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
NGƯỜI XEM/MÙA BẮT MỘNG- CHIẾU “VAGABOND”- AGNES VARDA

18:00 28/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
CÂU CHUYỆN HÌNH ẢNH/LÀN SÓNG MÙA XUÂN- CHIẾU “PIERROT LE FOU”- JEAN-LUC GODARD

18:00 25/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
CÂU CHUYỆN HÌNH ẢNH/LÀN SÓNG MÙA XUÂN- CHIẾU “HIROSHIMA MON AMOUR” -ALAIN RESNAIS

18:00 21/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
NGƯỜI XEM/MÙA BẮT MỘNG- CHIẾU “MY NEIGHBOR TOTORO”- HAYAO MIYAZAKI

18:00 18/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
NGƯỜI XEM/MÙA BẮT MỘNG(FSG)- CHIẾU PHIM “FINDING VIVIAN MAIER”- JOHN MALOOF, CHARLIE SISKEL

18:00 14/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.