Sự kiện Thời gian Địa điểm
Mini Doc Fest 2015 – Liên hoan phim tài liệu & thể nghiệm

15:00 30/10 - 19:00 01/11

viện Goethe
Chiếu phim “Thể chuyển dịch tâm tính hướng cộng sinh:Đúp 1” của Williams Greaves

19:00 13/10/2015

Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Chiếu phim “Tôi không ở nơi đó

18:00 15/09/2015

Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
NGƯỜI XEM/NGƯỜI CHIẾU BÓNG-FSG

18:00 08/09/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
CÂU CHUYỆN HÌNH ẢNH/LÀN SÓNG MÙA XUÂN- CHIẾU “LAST YEAR AT MARIENBAD”- ALAIN RESNAIS

18:00 04/09/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
NGƯỜI XEM/MÙA BẮT MỘNG- CHIẾU “VAGABOND”- AGNES VARDA

18:00 28/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
CÂU CHUYỆN HÌNH ẢNH/LÀN SÓNG MÙA XUÂN- CHIẾU “PIERROT LE FOU”- JEAN-LUC GODARD

18:00 25/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
CÂU CHUYỆN HÌNH ẢNH/LÀN SÓNG MÙA XUÂN- CHIẾU “HIROSHIMA MON AMOUR” -ALAIN RESNAIS

18:00 21/08/2015

Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.