Sự kiện Thời gian Địa điểm
Xem “Chùm kịch ngắn và phim của S. Beckett” (FSG) 18:30 Sat 21/03 Hanoi Doclab
Xem “Bản xô-nát mùa thu – Autumn Sonata” của I. Bergman cùng Nhóm nghiên cứu phim (FSG) 18:00 T4 14/7,
18:00 T7 17/7
DOCLAB
Câu chuyện hình ảnh “Phim – Diễn cảnh sân khấu” cùng nhóm Nghiên cứu phim (FSG) 18:30 25/12/14 và 18:30 27/12/14 Hanoi Doclab
Xem phim Vampyr (1932) của Carl Theodor Dreyer cùng nhóm Nghiên cứu phim (FSG) 18:30 22/12/2014 Hanoi Doclab
Xem phim Terence Davies với Nhóm nghiên cứu phim (FSG) 18h, Thứ Bẩy 13/ 12/ 2014

18h, Chủ nhật 14/ 12/ 2014
Hanoi DocLab, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà nội.
buổi chiếu 4 “Days of being wild – Những ngày hoang dại” trong Chuỗi phim Vương Gia Vệ 18h 29/11/2014 Văn phòng Hanoi Doclab, 56-58 Nguyễn Thái Học
Buổi chiếu 3 “Chungking Express” trong chương trình Chuỗi phim Vương Gia Vệ 18h30, 26/ 11/ 2014 Văn phòng Hanoi DOCLAB, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội